Sotningsväsendet i Gävle lanserar nytt system för OVK

Publicerad 23/2, 2015

Tony Hedin som driver Sotningsväsendet i Gävle lanserar nu ett helt nytt system för OVK-besiktningar som heter T-flex. Alla som arbetar med OVK, obligatorisk ventilationskontroll har möjlighet att testa på systemet kostnadsfritt.

– Jag har arbetat med det här sedan 1985 och använt mig av både FunkiS-protokoll och egna excelprotokoll men stört mig på att vi ofta skrivit samma saker flera gånger. Dessutom är de inte snygga att presentera och inte heller uppbyggda på rätt sätt.

Idén och ambitionen har varit att skapa ett verktyg som är både enkelt och bra samt roligt att arbeta i för alla som arbetar med OVK i hela Sverige. Tony vände sig till kommunikations- och webbyrån Precis i Gävle som i samarbete med Dreamscape Interactive sedan tidigare tagit fram publiceringssystem för både hemsidor och webbtidningar och de har tillsammans utvecklat systemet som heter T-Flex.

– Oavsett om man gör ett bra och kvalificerat jobb till kunden så är det man levererar facit. Det visuella är viktigare än man tror, förklarar Tony. Genom det här systemet kan vi nu leverera ett snyggt och fint protokoll där även de som inte har grundläggande kunskaper på ett enkelt sätt kunna ta del av och förstå. Slutkunderna är ju både privata och offentliga aktörer med allt från villor till stora fastighetsbolag.

T-Flex skapar enkelt både protokoll, besiktningsutlåtanden, injusteringsprotokoll och besiktningsintyg och man gör lika enkelt snygga utskrifter som leveranser i digitalt format. Allt arbete görs online, direkt i vanliga webbläsare och det fungerar både i datorn, läsplatta eller via smartphones.

Demoversionen är nu utvärderad av Sotningsväsendet i Gävle och ett antal andra aktörer som driftat systemet i skarpt läge och även vidareutvecklat det i sex månader.
– Facit är ju svårt att själv bedöma i det här läget men vi skulle själva inte vilja jobba på något annat sätt i framtiden och från alla berörda parter har det bara varit positiva tongångar så här långt.

De som vill testa systemet gratis i 60 dagar kontaktar Tony Hedin på 026-62 03 32 eller mailar till info@dreamscape.se
 

Om T-Flex

T-Flex är ett tidseffektivt och användarvänligt system med ett enkelt och intuitivt gränssnitt. Det är ett formulär för alla utskrifter och man bygger upp ett eget kund- och byggnadsregister. Säkerheten är av största vikt och T-Flex körs på en stabil server, med separata databaser för varje kund, krypterade användaruppgifter och regelbundna backuper m.m.

Om OVK, Obligatorisk ventilationskontroll

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i alla byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. På vår söksida kan du hitta kontrollanter. Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller.

Se fler nyheter här »